టెక్నాలజీ

Rizta;ఫ్యామిలీ ప్రయాణానికి అద్భుత స్కూటర్. ఒక్క ఛార్జ్ 160కీ"మీ"..!

న్యూస్ లైన్ డెస్క్: ఏథర్ తన సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ రిజ్టాను భారతదేశంలోని కుటుంబాల ప్రయాణం కోసం రూపొందించింది....

Rizta;ఫ్యామిలీ ప్రయాణానికి అద్భుత స్కూటర్. ఒక్క ఛార్జ్ 160కీమీ..!