ప్రపంచం

America warns Israel: అమెరికా సీరియస్ వార్నింగ్‌.. తోక ముడిచిన ఇజ్రాయెల్

న్యూస్ లైన్ డెస్క్: హమాస్‌పై ప్రతీకార దాడులు జరుపుతున్న ఇజ్రాయెల్ విధ్వంసం సృష్టిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే అగ్రరాజ్యం...

America warns Israel: అమెరికా సీరియస్ వార్నింగ్‌.. తోక ముడిచిన ఇజ్రాయెల్